Sunday, May 26, 2024
   
Text Size

Viaţa ca o artă

Hrăniţi-vă cu lumină!

Viaţa ca o artă

 
 
71502 478855225499219 1371417686 nDimineaţa, când priviţi rãsãritul Soarelui, gândiţi-vã cã aceste raze ce ajung pânã la voi sunt nişte creaturi vii care vã pot ajuta sã vã rezolvaţi problemele zilei. Dar numai pe cele ale zilei în curs, nu şi pe cele ale zilei urmãtoare. A doua zi, trebuie din nou sã le consultaţi, şi tot numai pentru o zi. Aceste entitãţi nu vã vor rãspunde niciodatã pentru douã sau trei zile înainte. Ele vor spune: „Este inutil sã vã aprovizionaţi mai mult de o zi. Mâine, când veţi reveni, vã vom rãspunde.”
 
În fiecare zi ne hrãnim şi nu ne facem în stomac provizii pentru o sãptãmânã, ci doar pentru ziua în curs, iar a doua zi reîncepem. La fel stau lucrurile şi cu lumina, deoarece lumina este o hranã ce trebuie sã o absorbim şi sã o digerãm zilnic, ca sã se transforme în noi în sentimente, în gânduri, în  inspiraţii... De ce nu avem faţã de luminã aceeaşi logicã ca în cazul hranei?"
 
PS. Mai are un avantaj URIAŞ - oricât de multă Lumină am mânca în fiecare zi, un lucru e sigur: nu riscâm să devenim supraponderali!!!
 
Mihăiţă Peptanariu
 

Între ieri şi mâine

Viaţa ca o artă


image002După Revoluţia din 1989 s-a spus, cu diverse prilejuri şi de către diverşi analişti, că în urma comunismului ce a durat 50 de ani în România a rămas o naţie traumatizată, educată să fie obedientă şi să nu aibă sensul propriei valori. Mizându-se pe lipsa de reacţie imediată, unii au făcut bani. Majoritatea se descurcă cum poate, printre legile parţial juste, parţial aplicate, parţiale de felul lor. Deja se vorbeşte despre miliardarii României, semn al prosperităţii pe meleagurile mioritice.

De sănătatea acestui popor nu a dat nimeni încă semne că ar fi interesat. Partidele se repliază într-un joc în care naţiunea nu are loc. Omul obişnuit nu este luat în seamă. Mergându-se pe principiul sclavagist, care a funcţionat în cetăţile vechii Rome, „circ şi pâine pentru popor”, s-a asigurat un salariu minim pe economie de tot râsul, iar televiziunile şi posturile de radio au fost sufocate de măscărici, epoca manelelor cunoscând şi ea o afirmare fără precedent. Acesta este modelul educativ prezentat tinerilor; cine poate scapă, cine nu...

Cultura şi autenticul au rămas să lăcrimeze stinghere într-un colţ al ruşinii, arătat cu degetul unsuros al băutorilor de vodcă, etichetată ca o manifestare elitistă şi plicticoasă, bună de hărţuit şi de luat în răspăr.

Sfielnică, fără ripostă, arta s-a strecurat pe unde a putut, ştergându-şi obrajii înlăcrimaţi. Era obişnuită, din lungul ei drum prin istorie, cu suferinţa. Cei care au mizat pe sărăcie şi pe lipsa perspectivei consideră că deţinerea informaţiei înseamnă putere, banii creând oportunităţile necesare pentru a o avea. Ei au dreptatea lor, dar, dincolo de durerea unei societăţi ce sucombă sub privirile lor indiferente, mereu vor exista supravieţuitori. De te miri unde, vor apărea acei oameni care vor avea conştiinţa valorii şi a importanţei lor pentru sănătatea unei naţiuni. Poate că unii dintre ei încă nici nu s-au născut, iar pe alţii tocmai i-am salutat pe stradă.

 autor, Camelia Radu

   

Poezia, azi

Viaţa ca o artă

547108 424445807606828 1197086379 n

   

Apa vieţii

Viaţa ca o artă

cami158De dimineaţă spală faţa ta şi fă-o nouă. Apa, izvor al amintirilor lumii, va primi povestea ta, lăsându-ţi chipul curat şi luminat, cum întâi de Dumnezeu a fost creat. Va împrospăta sufletul, iar memoria ostenită de rutine va deveni un cristal.

Deschide fereastra şi lasă lumina soarelui să te umple şi cristalul va deveni diamant. Priveşte în oglinda lui şi, rând pe rând, îi vei vedea pe bunici, pe moşii şi strămoşii tăi făcându-ţi cu mâna. Atunci ieşi în stradă şi împarte pâine şi vin, mere şi bucate copiilor ce ies în cale, bătrânilor şi altor oameni necunoscuţi. Fiecare dintre ei, şi tu şi eu, noi toţi, avem sub o cruce un os de erou, de om bun. Un oştean care şi-a dat viaţa pentru Decebal, Ştefan sau Mihai, un bătrân înţelept, drept şi curat în faţa Domnului, o mamă veghind somnul fiului ei. Pentru toţi aceştia, aprinde o lumină în casă, în viaţă şi dincolo de ea, într-un ochi de carte. Să fie copac viu între cer şi pământ, între viaţă şi veşnicie, între trecut şi viitor, între faptă şi speranţă.

Camelia Radu

   

Lumina astrelor sub care se naşte anul 2013

Viaţa ca o artă

bg left revelionUltimul pas al lui 2012 este acesta, zorii lui 2013 se apropie; un sfârşit şi un început înlǎnţuiţi pe calea vieţii fiecǎruia dintre noi, dupǎ criterii raţionale determinate, întrucât între momentul începerii unui an şi poziţiile astrelor, în astrologia occidentalǎ, nu este o corelaţie prealabilǎ aşa cum se întâmplǎ în astrologia chinezǎ (anul nou chinezesc începe la Luna Nouǎ(prima) din Vǎrsǎtor).

Astfel, convenţia calendarului gregorian de începere a anului la 1 ianuarie (poziţia Soarelui la ~11˚Capricorn)  ne apare ca o alegere a unui nou început în viaţa noastrǎ la nivel colectiv, indiferent de considerentele astrale sau personale ale fiecǎruia dintre noi. Existǎ şi o altfel de delimitare a anilor de viaţǎ din punct de vedere individual, şi anume dupǎ poziţia Soarelui avutǎ de o persoanǎ la naştere, aceasta repetându-se  în ziua de naştere sau în preajma acesteia, cu un decalaj de maxim o zi. 

Prin urmare, ceea ce ne propun astrele la mijlocul acestei nopţi ne priveşte pe toţi ca şi cum va trebui sǎ ne supunem unui început impus, nu liber ales. Aşadar, harta cerului pentru ora 0:00 la Bucureşti (inima ţǎrii), are un ascendent în zodia Balanţei, guvernatǎ de o Venus “înflǎcǎratǎ” din Sǎgetǎtor. Acest lucru ne ajutǎ pentru cǎ suntem încǎ în cǎutarea unui drum, a unei cǎi de echilibrare şi avem nevoie de curaj în a explora şi a ne depǎşi starea de stagnare, de pendulare într-o posturǎ a frustrǎrilor, a interdicţiilor şi a restructurǎrilor de tot felul, mult aşteptate dar nerealizate pânǎ acum. Calea de realizare a oricǎrei legǎturi, conlucrǎri sau unificǎri este aceea a cǎutǎrii, cercetǎrii şi nu în ultimul rând prin comunicare, aşteptând cu nerǎbdare sǎ obţinem confirmǎri, documente de legiferare, justificare, recomandare în toate domeniile ce ţin de legi şi justiţie, de studii sau avansare în ierarhii.

Odatǎ cu reluarea mersului direct al lui Jupiter, cel responsabil cu domeniile amintite, în februarie, putem spera la atingerea unor obiective, importante  pe termen lung, inclusiv  în ceea ce priveşte imaginea noastrǎ în lume, relaţiile externe. În mǎsura în care aceste aspecte se regǎsesc în contextul individual de viaţǎ puteţi sǎ speraţi la aceste rezolvǎri. Concentrarea asupra resurselor noastre interioare, tradiţionale sau locative (tot ce ţine de casǎ şi posesiuni, de rezervele subterane), de convingeri morale şi spirituale (credinţa creştinǎ) sunt “luminate” şi dinamizate de Soare şi Marte, dar mai ales sunt rǎscolite spre a fi aduse în atenţia noastrǎ prin prezenţa lui Pluton  în Capricorn.

Putem renaşte cu alte cuvinte în plan sufletesc, în latura noastrǎ emoţionalǎ, afirmând esenţa divinǎ a oricǎrei fiinţe umane şi grija faţǎ de aceasta.  Şansa de a fi sub protecţie divinǎ ne este relevatǎ de poziţiile lui Venus(cu Mercur) şi Jupiter în casele comunicǎrii, şi îndrumarea pe care o vom primi va fi benefic de folosit în sensul de a ne afirma puterea de a ne decide singuri calea, de a acţiona şi de a învinge rutina, dogmele, cutumele, piedicile ce ne sunt aruncate din afarǎ uneori.

Dacǎ problema noastrǎ naţinalǎ este inerţia şi rezistenţa peste orice limitǎ la suferinţǎ, de aceastǎ datǎ, Uranus aflat în Berbec deschizând Casa  relaţiilor sociale, a colaborǎrilor şi uniunilor (cǎsǎtoriilor), induce un impuls adesea greu de stǎpânit şi un suflu cǎtre libertate şi  acţiune. Cu mare grijǎ pentru modul cum obţinem veniturile, pentru cheltuirea lor, este posibil sǎ avem ocazia sǎ recuperǎm ceva din pierderile anilor trecuţi sau sǎ conservǎm rezervele existente, mai ales dacǎ vom avea atenţia orientatǎ cǎtre domeniul financiar-bancar aflat prins încǎ în cleşte de evoluţia socio-economicǎ la nivel mondial.

Aş spune cǎ cei ce vor şti sǎ se considere şi sǎ se manifeste ca şi propriii producǎtori-gestionari şi bancheri vor avea cel mai mult de câştigat, acesta fiind , de fapt un mod de a rǎspunde pozitiv influenţelor astrale actuale, prevestitoare pentru un parcurs destul de nonconformist şi schimbǎtor la novel de colectivitate, dar pornind de la criterii specifice individului, persoanei (casa, familia, responsabilitǎţile personale la nivel de grup, etc.). Atenţie la bolile cronice şi la respectarea tratamentelor.

Acestea sunt câteva din perspectivele pe care planetele ni le aruncǎ prin razele Lunii aflatǎ la 20˚Leu, pe semnul Soarelui, guvernând Mijlocul Cerului din Rac şi pentru a vǎ utiliza încǎ din primele clipe ale noului an imaginaţia şi intuiţia, vǎ redau simbolurile esoterice ale poziţiei Lunii, spre a putea fiecare sǎ aveţi propriile impresii metaforic vorbind, asupra influenţelor astrale concentrate în razele Lunii:

“O perlǎ neagrǎ închisǎ într-o scoicǎ”(Chandra),

“O vioarǎ şi un arcuş stau peste câteva partituri muzicale”(Kozminski),

“Indieni americani executǎ un ritual închinat Soarelui”(Sabian) şi

“Un om precum micul Sisif rostogoleşte o stâncǎ în sus pe un deal dar nu ajunge niciodatǎ în vârf”(Charubel),

Îngerii Vindecǎtori ai metalelor.

Vǎ doresc sǎ ştiţi ocoli, preveniţi fiind, starea micului Sisif, sǎ vǎ gǎsiţi protecţia prin Îngerii Vindecǎtori, spre a fi “tari ca oţelul” şi a putea elibera perla închisǎ în scoicǎ...

Spiritul oamenilor treziţi ar putea cǎlǎuzi întregul grup, şi cu totii  ne putem închina dimineaţa rǎsǎritului.

Pace şi Luminǎ alǎturi de cei dragi, şi multe împliniri vǎ doresc în noul an!

autor, Florina Marin

www.astrolog-florina.ro

   

Page 7 of 29