Friday, May 24, 2024
   
Text Size

Lumina astrelor sub care se naşte anul 2013

Viaţa ca o artă

bg left revelionUltimul pas al lui 2012 este acesta, zorii lui 2013 se apropie; un sfârşit şi un început înlǎnţuiţi pe calea vieţii fiecǎruia dintre noi, dupǎ criterii raţionale determinate, întrucât între momentul începerii unui an şi poziţiile astrelor, în astrologia occidentalǎ, nu este o corelaţie prealabilǎ aşa cum se întâmplǎ în astrologia chinezǎ (anul nou chinezesc începe la Luna Nouǎ(prima) din Vǎrsǎtor).

Astfel, convenţia calendarului gregorian de începere a anului la 1 ianuarie (poziţia Soarelui la ~11˚Capricorn)  ne apare ca o alegere a unui nou început în viaţa noastrǎ la nivel colectiv, indiferent de considerentele astrale sau personale ale fiecǎruia dintre noi. Existǎ şi o altfel de delimitare a anilor de viaţǎ din punct de vedere individual, şi anume dupǎ poziţia Soarelui avutǎ de o persoanǎ la naştere, aceasta repetându-se  în ziua de naştere sau în preajma acesteia, cu un decalaj de maxim o zi. 

Prin urmare, ceea ce ne propun astrele la mijlocul acestei nopţi ne priveşte pe toţi ca şi cum va trebui sǎ ne supunem unui început impus, nu liber ales. Aşadar, harta cerului pentru ora 0:00 la Bucureşti (inima ţǎrii), are un ascendent în zodia Balanţei, guvernatǎ de o Venus “înflǎcǎratǎ” din Sǎgetǎtor. Acest lucru ne ajutǎ pentru cǎ suntem încǎ în cǎutarea unui drum, a unei cǎi de echilibrare şi avem nevoie de curaj în a explora şi a ne depǎşi starea de stagnare, de pendulare într-o posturǎ a frustrǎrilor, a interdicţiilor şi a restructurǎrilor de tot felul, mult aşteptate dar nerealizate pânǎ acum. Calea de realizare a oricǎrei legǎturi, conlucrǎri sau unificǎri este aceea a cǎutǎrii, cercetǎrii şi nu în ultimul rând prin comunicare, aşteptând cu nerǎbdare sǎ obţinem confirmǎri, documente de legiferare, justificare, recomandare în toate domeniile ce ţin de legi şi justiţie, de studii sau avansare în ierarhii.

Odatǎ cu reluarea mersului direct al lui Jupiter, cel responsabil cu domeniile amintite, în februarie, putem spera la atingerea unor obiective, importante  pe termen lung, inclusiv  în ceea ce priveşte imaginea noastrǎ în lume, relaţiile externe. În mǎsura în care aceste aspecte se regǎsesc în contextul individual de viaţǎ puteţi sǎ speraţi la aceste rezolvǎri. Concentrarea asupra resurselor noastre interioare, tradiţionale sau locative (tot ce ţine de casǎ şi posesiuni, de rezervele subterane), de convingeri morale şi spirituale (credinţa creştinǎ) sunt “luminate” şi dinamizate de Soare şi Marte, dar mai ales sunt rǎscolite spre a fi aduse în atenţia noastrǎ prin prezenţa lui Pluton  în Capricorn.

Putem renaşte cu alte cuvinte în plan sufletesc, în latura noastrǎ emoţionalǎ, afirmând esenţa divinǎ a oricǎrei fiinţe umane şi grija faţǎ de aceasta.  Şansa de a fi sub protecţie divinǎ ne este relevatǎ de poziţiile lui Venus(cu Mercur) şi Jupiter în casele comunicǎrii, şi îndrumarea pe care o vom primi va fi benefic de folosit în sensul de a ne afirma puterea de a ne decide singuri calea, de a acţiona şi de a învinge rutina, dogmele, cutumele, piedicile ce ne sunt aruncate din afarǎ uneori.

Dacǎ problema noastrǎ naţinalǎ este inerţia şi rezistenţa peste orice limitǎ la suferinţǎ, de aceastǎ datǎ, Uranus aflat în Berbec deschizând Casa  relaţiilor sociale, a colaborǎrilor şi uniunilor (cǎsǎtoriilor), induce un impuls adesea greu de stǎpânit şi un suflu cǎtre libertate şi  acţiune. Cu mare grijǎ pentru modul cum obţinem veniturile, pentru cheltuirea lor, este posibil sǎ avem ocazia sǎ recuperǎm ceva din pierderile anilor trecuţi sau sǎ conservǎm rezervele existente, mai ales dacǎ vom avea atenţia orientatǎ cǎtre domeniul financiar-bancar aflat prins încǎ în cleşte de evoluţia socio-economicǎ la nivel mondial.

Aş spune cǎ cei ce vor şti sǎ se considere şi sǎ se manifeste ca şi propriii producǎtori-gestionari şi bancheri vor avea cel mai mult de câştigat, acesta fiind , de fapt un mod de a rǎspunde pozitiv influenţelor astrale actuale, prevestitoare pentru un parcurs destul de nonconformist şi schimbǎtor la novel de colectivitate, dar pornind de la criterii specifice individului, persoanei (casa, familia, responsabilitǎţile personale la nivel de grup, etc.). Atenţie la bolile cronice şi la respectarea tratamentelor.

Acestea sunt câteva din perspectivele pe care planetele ni le aruncǎ prin razele Lunii aflatǎ la 20˚Leu, pe semnul Soarelui, guvernând Mijlocul Cerului din Rac şi pentru a vǎ utiliza încǎ din primele clipe ale noului an imaginaţia şi intuiţia, vǎ redau simbolurile esoterice ale poziţiei Lunii, spre a putea fiecare sǎ aveţi propriile impresii metaforic vorbind, asupra influenţelor astrale concentrate în razele Lunii:

“O perlǎ neagrǎ închisǎ într-o scoicǎ”(Chandra),

“O vioarǎ şi un arcuş stau peste câteva partituri muzicale”(Kozminski),

“Indieni americani executǎ un ritual închinat Soarelui”(Sabian) şi

“Un om precum micul Sisif rostogoleşte o stâncǎ în sus pe un deal dar nu ajunge niciodatǎ în vârf”(Charubel),

Îngerii Vindecǎtori ai metalelor.

Vǎ doresc sǎ ştiţi ocoli, preveniţi fiind, starea micului Sisif, sǎ vǎ gǎsiţi protecţia prin Îngerii Vindecǎtori, spre a fi “tari ca oţelul” şi a putea elibera perla închisǎ în scoicǎ...

Spiritul oamenilor treziţi ar putea cǎlǎuzi întregul grup, şi cu totii  ne putem închina dimineaţa rǎsǎritului.

Pace şi Luminǎ alǎturi de cei dragi, şi multe împliniri vǎ doresc în noul an!

autor, Florina Marin

www.astrolog-florina.ro

Add comment


Security code
Refresh