Tuesday, April 16, 2024
   
Text Size

Nu rata!

Cărarea Universului

Nu Rata!

734354 500656173326596 890320922 n

 

Zorii unei lumi noi

Nu Rata!

26328 500656069993273 999683996 n

   

CALENDARUL ZILEI / 4 martie

Nu Rata!

dali-persistence-of-timeEvenimente:

1789 - Intrarea în vigoare a Constituţiei SUA.
1821 - Revoluţia de la 1821. Oastea lui Tudor Vladimirescu, supranumită „Adunarea norodului", ocupă Slatina.
1907 - Răscoala ţărănească din 1907. Peste 2.000 de ţărani răsculaţi pătrund în Botoşani, unde au loc ciocniri sângeroase cu armata.
1915 - Guvernul rus înaintează ambasadorilor Franţei şi Angliei la Petrograd un memorandum în care îţi exprimă hotărârea de anexare la Rusia a Constantinopolului şi a strâmtorilor Bosfor şi Dardanele. Guvernele francez şi englez nu s-au împotrivit
1923 - Se creează Liga Apărării Naţional-Creştine (LANC), organizaţie extremistă, condusă de profesorul universitar A.C. Cuza, din care s-a desprins „Garda de Fier".

   

CALENDARUL ZILEI / 3 martie

Nu Rata!

dali-persistence-of-timeEvenimente:

1075 - Dictatus Papae: papa Grigore al VII-lea proclamă autoritatea universală a pontifului roman.
1821 - Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, adresează o proclamaţie către locuitorii Ţării Româneşti, prin care le garantează ordinea publică şi-i cheamă pe români să i se alăture în lupta antiotomană.
1857 - Se constituie, la Bucureşti, un Comitet Central al Unirii, care militează pentru unirea Moldovei cu Muntenia, pentru:
- autonomia şi neutraliatea noului stat;
- prinţ străin şi domnie ereditară;
- garanţia puterilor europene pentru toate aceste înfăptuiri.
1878 - Eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman. Ziua naţională.

   

CALENDARUL ZILEI / 2 martie

Nu Rata!

dali-persistence-of-timeEvenimente:

1716 - Apare lucrarea lui Dimitrie Cantemir, "Descriptio Moldaviae", prima monografie geografică la români, scrisă în limba latină, la cererea Academiei din Berlin. Lucrarea este alcătuită din trei părţi şi este însoţită de prima hartă a Moldovei.
1870 - A apărut, la Bucureşti, revista "Columna lui Traian", condusă de Bogdan Petriceicu Haşdeu.
1919 - A avut loc, la Moscova, Conferinţa internaţională a partidelor şi organizaţiilor comuniste. S-a creat Internaţionala a III-a Comunistă.
1941 - În urma rebeliunii legionare din 21-23.01.1941, conducătorul statului, generalul Ion Antonescu, organizează un plebiscit cu privire la politica internă. 90% dintre votanţi s-au pronunţat pentru politica guvernului Antonescu şi împotriva legionarilor (02.03-05.03.1941).

   

Page 9 of 67