Tuesday, May 21, 2024
   
Text Size

Cel mai viteaz și mai capabil domnitor creștin

Rădăcini

images 5La 5 ian.1393, s-a încheiat tratatul de pace dintre Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești 1386-1418), și sultanul Baiazid I. Tratatul prevedea ca „Principatul Valahiei” să se guverneze după propriile sale legi, iar domnul avea dreptul de a face război și pace cu vecinii săi și să încheie tratate de prietenie cu ei și să aibă drept de viață și de moarte asupra supușilor săi. “Cel mai viteaz și mai capabil domnitor creștin”. Asa l-a considerat pe Mircea cel Bătrân - în scrierile sale - istoricul german Leunclavius.

Add comment


Security code
Refresh