Friday, May 24, 2024
   
Text Size

Grădina terapeutică

Viaţa ca o artă

33614914 DSTYIOGKO“GRĂDINA TERAPEUTICĂ” este un proiect derulat de Fundaţia "Estuar” - Filiala Constanţa în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa şi Fundatia “Estuar” - Bucureşti, finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ, în cadrul Programului Phare. Crearea unui model de orientare vocaţională prin îmbunătăţirea abilităţilor practice şi a competenţelor persoanelor cu probleme de sanatate mintală, în vederea reorientării lor pe piaţa muncii, are la bază resursele locale care păstreză şi conservă tradiţiile comunităţii.

Dezvoltarea unui atelier lucrativ în cadrul unei grădini terapeutice,  pentru orientarea vocatională şi facilitarea accesului la muncă a persoanelor cu probleme speciale  din categoria oamenilor foarte săraci, care nu îşi pot permite un trai decent astfel încat recurg adesea la internări, face parte din acele actiuni cu efecte pozitive sociale.

Adulţii cu probleme de sănătate mintală sunt supusi discriminării profunde atunci când caută un loc de muncă. Politica guvernamentală şi eguvernamentală de includere socială urmăreşte să schimbe această atitudine, oferind şansa unui venit pentru aceşti oameni, venit care să răspundă capacităţii de muncă limitată şi abilităţilor acestora.

Prin însuşirea unor tehnici de lucru, beneficiarii conştientizează capacităţile de adaptare, creativitate, aplicabilitate, valorificarea lucrului ieşit din mâinile proprii, iar prin comunicarea cu ceilalţi, beneficiarii vor conştientiza  importanţa lor  în mediul social. Dreptul la muncă este un drept fundamental şi o politică a muncii trebuie să fie susţinută atât de Stat, cât şi de Autoritaţile Locale. Serviciile de genul ateliere lucrative sunt o alternativă la problemele economice ale unei societati în tranzitie, constituind o ofertă şi o oportunitate pentru persoanele cu probleme de sanatate mintală. Terapia prin gradinarit a fost rapid accesată şi de către comunitatea locală, astfel s-au primit solicitări din partea părintilor pentru un program de vacanţă pentru copii şi tineri, program ce vine să dezvolte componenta emoţională a acestora, componentă ce este minimalizată în cadrul curriculei scolare şi a informaţiilor de natură cognitivă ce le sunt puse la dispozitie copiilor si tinerilor prin intermediul computerului.

Aşadar, s-a dezvoltat un program în cadrul gradinii terapeutice ce vizează prevenirea apariţiei problemelor de sănătate mintală la tineri, program ce este structurat pe actiuni comune ale tinerilor cu şi fără probleme de sănătate mintală, ce urmareşte dezvoltarea comunicării, interacţiunii sociale, acceptării de sine şi implicit a celorlalţi, cunoaşterea şi recunoaşterea valorilor umane, asumarea responsabilitaţii, respectului şi toleranţei, toate acestea având ca şi cadru terapeutic gradina de flori. În luna iunie,  echipa de proiect a realizat o evaluare a activitaţilor desfăşurate, a rezultatelor propuse şi atinse, masura în care activitaţile întreprinse în această perioadă vor determina atingerea obiectivelor.

Rezultatele evaluarii:

- în cele 6 luni de proiect, au fost instruite în domeniul grădinăritului şi al peisagisticii 68 de persoane cu probleme de sănătate mintală;

- 125 de persoane au beneficiat de terapie prin grădinărit;

- 32 de tineri (cu sau fără probleme) au participat împreună în cadrul unui program de vară, la terapia prin gradinarit, program ce a oferit celor două parti implicate perspective reale ale normalităţii incluzive ale copiilor, tinerilor, adultilor cu sau fără handicap;

- modelul de orientare vocaţională şi formare  în domeniul peisagisticii, propus în cadrul acestui proiect, deţine o componentă de succes şi anume aceea de a face ceea ce se poate face şi nu a vorbi despre ceea ce s-ar putea face. Persoanele implicate în acest proiect au şansa de a experimenta o normalitate a incluziunii fără ca aceasta să se numească, ci doar să se intample.

Succesul acestui proiect constă şi în faptul că modelul de intervenţie prin intermediul grădinii terapeutice a fost promovat ca „Stil de viaţa”, „Jurnal de sănătate”, „Terapie pentru menţinerea sănătăţii”, de unde reiese concluzia normalităţii, a serviciilor construite şi accesate de majoritate, indiferent de prezenţa sau de absenţa problemei. 

Add comment


Security code
Refresh