Sunday, May 26, 2024
   
Text Size

Expresia Ideii - „Spre Tine, Doamne" - editura „karta.ro” - Onești

Literatură

Spre tine DoamneCLUBUL “EXPRESIA IDEII” se vrea un spațiu de relaționare și socializare, de comunicare interculturală și interpersonală, de amuzament și de petrecere placută a timpului liber. Din echipa cenaclului fac parte: Mariana Bendou, Marian Dragomir, Marian Cristian Gorun, Elena Buzatu, Antuza Maria-Ana Antoce, Elena Valeria Ciura, Gheorghe Luchian, Nancy Vajaianu, Dan Lucian Corb și Cristian Gabriel Groman.

 Al patrulea volum

al cenaclului Expresia Ideii „Spre Tine, Doamne" apărut în 2013 la editura „karta.ro din Onești și este coordonat de Mariana BENDOU, coperta fiind asigurată de graficianul Marian Cristian GORUN. Volumul întregește munca cenaclului Expresia Ideii care în ultimii doi ani a mai editat trei volume Fruntea cerului asuda", Povestea continua" și Poezia culorilor".

Patruzeci și cinci de voci lirice formează o viziune a iubirii care învinge moartea și duce lectorul de la lipsa vorbei la cuvânt, de la pământ la cer. Tema iubirii se transformă în adorare, pentru că una dintre calităţile esenţiale ale omului este aceea de a percepe iubirea în crunta-i aşteptare. Prin versuri poeții volumului se regăsesc, după nenumărate încercări sau lupte interioare.

În prefața volumul Marian DRAGOMIR afirma că: Prima parte, conţinând versuri, susţine un poet marcat de spiritul lui homo religiosus, permanent aflat în căutarea divinităţii fie în mod conştient, fie în modul unei necesităţi involuntare. Creatorii se manifestă prin dimensiunea religioasă a fiinţei, discursurile lirice menţin o conexiune cu Dumnezeu nu prin simplul element grafic ci prin starea pe care o transmit.[...]

Partea a doua, ce conţine lucrări plastice religioase, marchează legătura dintre imagini şi simbolismul lor ancestral. Chipul este redus la detaliu cu un maxim de expresivitate observându-se adâncimea de conţinut a paletei coloristice ce redă lăuntricul accesibil numai ochiului aflat în ipostază de contemplare.”

 

Spre Tine, Doamne

de Mariana Bendou

 

Spre Tine, Doamne azi ridic

Cu umilinţă glasul meu

Şi-n chip de rugăciune-Ţi zic;

-Ajută-mă, că-mi este greu...!

 

Greşit-am, Doamne peste fire,

Greşit-am la pământ şi cer;

M-am complăcut în amăgire

Dar în iertarea Ta încă mai sper.

 

Asemeni cu tâlharul de pe cruce,

Îmi recunosc în ultim ceas căderea

 Şi Te implor, lisuse dulce,

 Să-mi dărui cum ştii mângâierea...!

 

 

 

autor, Mari8an Dragomir

 

 

Add comment


Security code
Refresh