Tuesday, November 24, 2020
   
Text Size

Trist, foarte trist!

Bagă-ţi minţile în cap!

imagesJudeţul de interferenţă cu Moldova şi Ardealul, unul dintre cele mai pline cu miracole, cuprinde toate formele de relief dar, păcat! Mare păcat că, de-a lungul istoriei, îi poţi număra pe degete Cârmacii adevăraţi, autohtonii. Spun acest lucru cu gândul la Istoricul Palat, ce-a fost construit în vremea  unui primar din Oltenia. Că tot oltean a fost şi Bazil Iorgulescu...Neputinţa ori nepriceperea unor Cârmaci-autohtoni în a promova acest, deosebit de important judeţ de interferenţă se manifestă şi astăzi. Mulţi necunoscători ai geografiei României ne spun moldoveni dar Cârmacilor nu le pasă. De fapt, scriu şi eu să mă aflu-n treabă că, sunt unii primari care nici măcar graniţele comunei lor n-o cunosc.

Trist! Foarte trist! Că nu există reguli de promovare a acelora care se cocoaţă în fruntea bucatelor, într-o ţară aşa zisă Democrată, care prin gargariştii ei, au îngredit cultura, educaţia, sănătatea...Cu toate acestea natura ne-a adus frumuseţi  precum, Vulcanii Noroioşi, Focurile Vii, cele 15 Rezervaţii Naturale, Muzeul Chihlimbarului...Podoaba Eparhiei, pe care mulţi dintre cei de astăzi, inclusiv noi votanţii, aproape că nici nu le merităm.

Vorbeam la început de miracole, iată! focuri care nu ard, un fel de lumini ce umblă prin păduri, ca la Bozioru ori care ard, gen Focurile vii de la Lopătari, Ţestoasa zburătoare de la Joseni...Ar fi prea mult să mă refer la numărul apelor curgătoare, la numărul văilor, câmpiilor, dealurilor ori munţilor care dau frumuseţile locurilor, din păcate puţin cunoscute, mă voi referi doar la o Comună Pierdută (o fostă comună ce avea în componenţă 4 sate). Iată ce deţine această fostă comună:

1. Sarea lui Buzău - vis-a-vis de Hanul Ciuta. În jurul acesteia, pe un deal împădurit, pe circa 1 km, odată arie protejată- Rezervaţie geologică şi botanică, aici, se găsesc:

 

* Plante halofile

- Iarba salina (saueda maritimă)

- Sica (statice gmelini)

- Albăstrica (astretipolirem)

- Eflorescenţe de sare cu, izvoare saline.

2. Blocurile de Calcar - de lângă Stânca-Uriaşă, ce datează din Jurasic

3. Movile, ce adăpostesc sare şi petrrol. Prin alternanţa dintre rocile moi şi tari, se creează printre straturi fisuri, aruncându-se la suprafaţă, argilă amestecată cu sare.

4. Movila de la Ursoaia. Un gorgan de pământ de 30 metrii înălţime, din vremea Sciţilor din sec. 9 - 2 înainte de Hristos. Biserica de aici din Ursoaia, a fost declarată Monument Istoric. Tot aici, o punte peste râul Buzău, pe care trec maşini, face deliciul noilor veniţi.

5. Palatul ruinat de la Ruşavăţu, al numitului Ruşaveţeanu, fost deputat în divanul ad-hoc. Ori amintirea că aici a copilărit( Pantazi Ghica) scriitorul, politicianul, fostul secretar al lui Nicolae Bălcescu, fratele fostului ministru .

Dinlăuntru Ion Ghica.

5. Mănăstirea Cârnu - Astăzi aparţinătoare comunei Pănătău

6. Pietrele Boncilor - zonă cu ape sărate de la Muşcel.

Acestea ar fi doar câteva necunoscute, doar dintr-o Comună Pierdută, despre care am auzit că, sacralitatea măsurată aici, era destul de mare.

 

autor, Dumitru Negoiţă

Add comment


Security code
Refresh